Culture of English Speaking Countries, Project Results - Class 3

Student
No.
English Name
Chinese Name
Written Report (%)
Presentation
(%)
Total (%)
(Average score of 
report and presentation)
1
JACKY
TENG WEI GUO
95
85
90
2
IVY
ZHANG YE
96
87
92
3
CARRIE
LIU QIAO YUN
88
87
88
4
JULIE
ZHU JING LING
96
85
91
5
BELINDA
WEN JING
94
85
90
6
JO
ZHOU YING YING
97
88
93
7
YVONNE
LUO YAGIN
89
84
87
8
ROCK
LI FAN
94
87
91
9
CAT
LUZI CHANG
91
84
88
10
KELLY
DONG YA NI
97
87
92
11
ARIEL
HUANG WEN PIN
86
83
85
12
HELEN
ZENG XIA
97
86
92
13
COLA
YIN LE
94
86
90
14
MIMIC
LI YING YU
97
88
93
15
HEMOSA
LUO CHUNHUI
89
80
85
16
CHRISE
ZHAO NA
90
84
87
17
LEON
LI ZHEN
60
78
69
18
LEMON
DIA LANG
60
83
72
19
MONICA
LIAO ZHAOJUN
88
81
85
20
NORIKA
LUO LIN XIANG
88
79
84
21
FAIRY
JIANG FANG
96
82
89
22
SIN
HUANG XIN
96
87
92
23
-
-
-
24
TERRY
YAO RUI
91
85
88
25
CICI
CHEN SHUANG YI
90
84
87
26
MACBETH
WANG YUAN
94
85
90
27
AILEEN
LIU HUI
92
85
89
28
CATHLEEN
YAN XUE
95
84
90
29
MEG
XU MEI JUAN
96
86
91
30
SOPHIA
CHEN TIAN
95
86
91
31
BILL
BIAN XIAO JUN
87
79
83

© Copyright 2002 Paul Sparks