Culture of English Speaking Countries, Project Results - Class 2

Student No. English Name Chinese Name Written Report
(%)
Presentation
(%)
Total (%)
(Average score of
report and presentation)
1 AMY XIANG XIANLUAN 85 86 86
2 CATHY WU XIAOHONG 90 83 87
3 SANDY ZHONG ZHI XIANG 97 84 91
4 DAISY DAI HONG TIAN 92 81 87
5 ANNIE GONG SHU FANG 94 87 91
6 TINA HUANG DAN 96 84 90
7 BESSIE BAI QIAN 97 84 91
8 TRACY ZHANG DI 82 84 83
9 RICHARD DENG JIANG QIANG 80 83 82
10 COCO HE WEI 97 86 92
11 EILEEN ZHANG JING 88 79 84
12 DRACULA HUANG WEI 90 82 86
13 JULIET LUO HUI 91 84 88
14 TULIP ZHOU BIA XIANG 96 84 90
15 LINDA XIAO CONG 97 84 91
16 ALICE LEI LEI 95 83 89
17 CANDY CHEN JIA 87 85 86
18 ANGELA ZHANG YUN 90 85 88
19 GRACE LUO XUEMIN 92 79 86
20 SINGER WANG YA QIONG 89 79 84
21 RUBY LU XIN 92 86 89
22 LISA ZHANG HUAN 95 83 89
23 VOLCANO ZHOU LI 96 85 91
24 ECHO QI TI WEI 82 83 83
25 IREN GONG YUN 86 86 86
26 SWALLOW TAN YAN 90 83 87
27 SHERYL LI MIAO 88 81 85
28 LYDIA LU CAIXIA 89 80 85
29 ROGER CHEN JIE 89 84 87
30 BETH ZHOU SHUAI 96 84 90
31 FAYE HUANG FEI 96 84 90