Culture of English Speaking Countries, Project Results - Class 1

Student
No.
English Name
Chinese Name
Written Report
(%)
Presentation
(%)
Total (%)
(Average score of 
report and presentation)
1
PHOEBE
YANG FAN
95
87
91
2
JESSIE
PENG XIN HONG
93
87
90
3
LIBBY
CHEN JING
93
86
90
4
MIKE
XIE CHUANGJIAN
86
84
85
5
AIFI
TAN JUAN
96
85
91
6
VIVIAN
ZHAO TING
94
86
90
7
TEARS
XIAO XIAOPENG
85
82
84
8
PEARL
WU XUAN
97
88
93
9
HAZE
ZHANG YIJIA
94
87
91
10
CANDY
LIU XU
94
86
90
11
JIMMY
LUO CHUN XIAO
92
85
89
12
SUSIE
GIAO LANG
92
84
88
13
NANCY
WANG DAN
90
84
87
14
MIRROR
HE CHENG JIN
94
86
90
15
JANNY
ZHANG ZHI XUE
87
83
85
16
VIOLET
ZHOU WUSI
97
85
91
17
TANIA
TANG YIN
94
88
91
18
DOREEN
OU YANG HONG YAN
94
86
90
19
ELIZABETH
DENG YAN FEI
92
85
89
20
FLORA
LI LINA
90
83
87
21
JANE
LI DAN
96
84
90
22
MAMIE
GOA BING BING
93
84
89
23
RACHEL
ZHOU LIN
85
80
83
24
CINDY
DING LU
90
84
87
25
CISSY
XIANG MIN
92
86
89
26
MAJOR
MA JIA
96
88
92
27
APPLE
ZHANG XIA
90
85
88
28
ANN
ZHANG AN
85
83
84
29
DICKY
HUANG XIN DI
89
84
87
30
KITTY
HE QIAN
92
83
88

© Copyright 2002 Paul Sparks