Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Odd Week Schedule, Class: Tuesday 10:00am

     

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2002043 Angela Xiao Hua 24 23 24 24 95
2002044 Elina Xu Huafeng 20 21 21 20 82
2002045 Abbie Yang Wunhua 19 21 22 21 83
2002046 Amanda Duan Cai Ping 24 24 24 23 95
2002047 Cloud Deng Yun Xia 22 23 22 22 89
2002048 Jane Liu Hong Mei 23 23 24 24 94
2002049 Andy Zhang Yue An 19 20 18 18 75
2002050 Christina Xu Shuang 23 24 24 23 94
2002051 Smile Wen Wei 16 18 16 18 68
2002052 Rose Wang Hui 24 23 23 24 94
2002053 Johnson Luo Huiguang 22 23 24 23 92
2002054 Jack Zhong Jin Gui 18 20 18 19 75
2002055 May Deng Mei 23 23 24 24 94
2002056 Shirley Hu Xiang Lan 24 24 25 25 98
2002057 Harry Zhang Zai Xing 24 24 23 23 94
2002059 Winnie Yu Min 20 20 21 21 82
2002060 Sam Liu Ding Fu 20 20 22 22 84
2002061 Robin Zhou Wusheng 20 20 20 20 80
2002062 Daniel Chen Xi 24 23 23 23 93
2002063 Eva Wu Lin Fang 24 24 24 24 96
2002377 Hellen Liao Yan Zhi 24 23 24 24 95
2002378 Michele Ding Yong Lan 24 24 24 23 95
2002379 Cherry Cai Chang Qun 19 22 19 21 81
2002380 Catherine Xu Jie Xin 22 24 24 25 95
2002381 Jeff Jiang Fang Ming 23 23 24 24 94
2002413 Amy Xu Lu 22 22 22 24 90
2002414 Ellen Liu Xiao Fan 22 24 24 25 95
2002415 Henry Wu Jian Hua 21 24 22 24 91
2002531 David Dai Lan Hui 21 21 20 21 83
2002532 Faith Liu Zhi Jing 21 22 21 20 84
2002533 Emiley Hu Hui E 24 23 24 23 94

 

Click Here to Return to Top of Page