Culture of English Speaking Countries -  Final Full Year Marks - Class 3

Student Number English Name Chinese Name SEMESTER 1 SEMESTER 2 FINAL MARK
(%)
1 JACKY TENG WEI GUO 88 93 90
2 IVY ZHANG YE 64 93 78
3 CARRIE LIU QIAO YUN 80 93 86
4 JULIE ZHU JING LING 70 80 75
5 BELINDA WEN JING 70 91 80
6 JO ZHOU YING YING 84 95 89
7 YVONNE LUO YAGIN 73 67 70
8 ROCK LI FAN 70 94 82
9 CAT LUZI CHANG 66 79 72
10 KELLY DONG YA NI 66 91 78
11 ARIEL HUANG WEN PIN 50 67 59
12 HELEN ZENG XIA 83 92 88
13 COLA YIN LE 61 94 77
14 MIMIC LI YING YU 67 90 78
15 HEMOSA LUO CHUNHUI 80 65 73
16 CHRISE ZHAO NA 65 89 77
17 LEON LI ZHEN 15 71 43
18 LEMON DIA LANG 64 82 73
19 MONICA LIAO ZHAOJUN 60 87 74
20 NORIKA LUO LIN XIANG 40 84 62
21 FAIRY JIANG FANG 69 74 71
22 SIN HUANG XIN 60 69 64
23 - -      
24 TERRY YAO RUI 66 86 76
25 CICI CHEN SHUANG YI 76 90 83
26 MACBETH WANG YUAN 82 92 87
27 AILEEN LIU HUI 35 88 62
28 CATHLEEN YAN XUE 65 88 77
29 MEG XU MEI JUAN 68 94 81
30 SOPHIA CHEN TIAN 79 94 86
31 BILL BIAN XIAO JUN 61 85 73

© Copyright 2002 Paul Sparks