Culture of English Speaking Countries -  Final Full Year Marks - Class 2

Student Number English Name Chinese Name SEMESTER 1 SEMESTER 2 FINAL MARK
(%)
1 AMY XIANG XIANLUAN 60 89 74
2 CATHY WU XIAOHONG 69 89 79
3 SANDY ZHONG ZHI XIANG 77 90 84
4 DAISY DAI HONG TIAN 74 90 82
5 ANNIE GONG SHU FANG 77 94 85
6 TINA HUANG DAN 70 92 81
7 BESSIE BAI QIAN 69 90 80
8 TRACY ZHANG DI 74 86 80
9 RICHARD DENG JIANG QIANG 81 85 83
10 COCO HE WEI 73 94 84
11 EILEEN ZHANG JING 38 72 55
12 DRACULA HUANG WEI 76 85 81
13 JULIET LUO HUI 60 92 76
14 TULIP ZHOU BIA XIANG 68 93 81
15 LINDA XIAO CONG 65 90 78
16 ALICE LEI LEI 70 85 77
17 CANDY CHEN JIA 61 92 76
18 ANGELA ZHANG YUN 66 89 78
19 GRACE LUO XUEMIN 66 83 74
20 SINGER WANG YA QIONG 60 82 71
21 RUBY LU XIN 65 89 77
22 LISA ZHANG HUAN 69 91 80
23 VOLCANO ZHOU LI 62 77 69
24 ECHO QI TI WEI 61 80 70
25 IREN GONG YUN 66 91 78
26 SWALLOW TAN YAN 65 83 74
27 SHERYL LI MIAO 71 89 80
28 LYDIA LU CAIXIA 62 83 72
29 ROGER CHEN JIE 60 86 73
30 BETH ZHOU SHUAI 70 90 80
31 FAYE HUANG FEI 73 90 81