ENGLISH CONVERSATION FINAL MARKS - GRADE 2 - CLASS 2
Student Number
English Name
Chinese Name
SEMESTER 1
SEMESTER 2
FINAL MARK
1
AMY
XIANG XIANLUAN
A
A
A
2
CATHY
WU XIAOHONG
B
B
B
3
SANDY
ZHONG ZHI XIANG
B
B
B
4
DAISY
DAI HONG TIAN
A
A
A
5
ANNIE
GONG SHU FANG
A
A
A
6
TINA
HUANG DAN
B
A
A
7
BESSIE
BAI QIAN
C
A
B
8
TRACY
ZHANG DI
B
A
A
9
RICHARD
DENG JIANG QIANG
A
A
A
10
COCO
HE WEI
A
A
A
11
EILEEN
ZHANG JING
A
A
A
12
DRACULA
HUANG WEI
A
A
A
13
JULIET
LUO HUI
B
A
A
14
TULIP
ZHOU BIA XIANG
B
A
A
15
LINDA
XIAO CONG
C
B
B
16
ALICE
LEI LEI
B
A
A
17
CANDY
CHEN JIA
A
A
A
18
ANGELA
ZHANG YUN
A
A
A
19
GRACE
LUO XUEMIN
A
A
A
20
SINGER
WANG YA QIONG
B
B
B
21
RUBY
LU XIN
C
B
B
22
LISA
ZHANG HUAN
A
B
A
23
VOLCANO
ZHOU LI
B
A
A
24
ECHO
QI TI WEI
B
B
B
25
IRENE
GONG YUN
A
A
A
26
SWALLOW
TAN YAN
A
A
A
27
SHERYL
LI MIAO
A
A
A
28
LYDIA
LU CAIXIA
A
B
A
29
ROGER
CHEN JIE
C
B
B
30
BETH
ZHOU SHUAI
A
B
A
31
FAYE
HUANG FEI
C
A
B

© Copyright 2002 Paul Sparks